Najważniejsze międzynarodowe wystawy i targi innowacji w których
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
uczestniczyło w 2015 roku


621
18. Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2015” - Moskwa
58204
43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów - Genewa,
21111
26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX- Kuala Lumpur,
331
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Autorstwa kobiet Wynalazczyń, KIWIE 2015 - Seul
55
Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2015 - Makau
74
11. Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej „NOWE CZASY” - Sewastopol
568
Międzynarodowa Wystawa Wystawa INST i Targi Technomart, Taipei
2672
5. Targi Wynalazków i Biznesu InnovaWorld - Foz do Iguacu
1139223619
9. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2015” – Warszawa
2
Międzynarodowe Targi Agroinnowacji, Przemysłu Spożywczego i Mechanizacji Rolnictwa - AGRO ARCA - Zagrzeb
348
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA - Zagrzeb
5104
67. Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA” - Norymberga
691
11. Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF - Seul