XXIII GIEŁDA WYNALAZKÓW

Nagrodzonych na międzynarodowych
wystawach wynalazków w 2015 roku

wspierana finansowo przez

Giełda Wynalazków była finansowana w ramach umowy 893/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
ul.Sternicza 46  |  01-350 Warszawa  |  tel.: +48 22 633 84 82
email: biurospwir@gmail.com  |  www.polskiewynalazki.pl